Nemko – Fra konsolidering til vekst

 
 
Foto: Christoffer Krook

Foto: Christoffer Krook

Da Nemko Group skulle utvikle ny konsernstrategi ønsket de prosesser og verktøy skreddersydd et mellomstort selskap med global virksomhet. Nemko valgte Nye og Kloke Hoder for å utvikle og lede et strategi- og implementeringsprogram som skulle involvere hele organisasjonen og hvor interne ressurser suppleres av ekstern spisskompetanse.

Høyt endringstempo stiller nye krav

Nemko Group har etter flere års konsolidering lagt et grunnlag for å investere i vekst. I et marked i rask endring og med sterk konkurranse fra store, globale aktører trenger Nemko å identifisere vekstområder hvor selskapet kan ta en unik posisjon og få hele organisasjonen til å jobbe i samme retning. For å bygge økt endringstempo skal utviklingen i størst mulig grad skje ute i de lokale enhetene og så nærme kunden som mulig.

DIY som realiseringsgaranti

Nye og Kloke Hoder har en «do it yourself» tilnærming hvor vi utvikler prosess og verktøy som støtter kunden i å selv utvikle ny strategi og realisere denne. Et tverrfaglig team med interne nøkkelressurser tok lead i strategiarbeidet og kollegaer fra hele organisasjonen ble invitert inn i ulike deler av prosessen. I «The Garage» samlet konsernledelsen og 50 personer fra utekontorene seg i en garasje i Norge for å jobbe som intraprenører. Lokale enheter fra Sand Diego til Seoul inviterte til «Gjestebud», en idedugnad over et felles måltid hvor kollegaer identifiserte vekstområder for virksomheten. Nå har Nemko sammen med Nye og Kloke Hoder utviklet et implementeringsprogram hvor interne prosjektteam driver vekstinitiativer etter inspirasjon fra lean start-up metodikk.

Kontinuerlig læring og varige verdier

Å gå fra konsolidering til vekst handler om å stake ut en tydelig strategisk retning og ikke minst om å endre et mindset. Nye og Kloke hoder leder utviklingsprosessene med et mål om å skape kollektiv læring, mening og fremdrift gjennom deltakernes kompetanse, felleskap og ideer. Erfaringene så langt viser at Nemkos ansatte har økt kjennskap til selskapets vekstmål og høyt engasjement og eierskap til utviklingsarbeidet. I det pågående implementeringsprogrammet bygges økt endringstempo og raskere prosjektgjennomføring. Dette er kontinuerlig læring og målet er å sammen skape varig endring og verdier.

Vil du vite mer om Nemko, eller hvordan vi kan hjelpe deg til vekst og varige verdier, ta kontakt med Håvard Løkke på
+47 92 05 53 06 eller send oss en melding her.


Kunde: Nemko – global leverandør av test-, inspeksjons- og sertifiseringstjenester med 20 kontorer i 12 land

Samarbeidspartnere: Ole Petter Nyhaug, Opinion (innsikt), Silvija Seres (digital transformasjon),
Morten Verlo, Deloitte (innsikt)

Tidsramme: Oppstart høsten 2017 og pågående