Munchmuseet - Merkevarestrategi, sterke uttrykk og sterke inntrykk

 
Foto: Christoffer Krook

Foto: Christoffer Krook

 

Les om hvordan Nye & Kloke Hoder bistod i strategiprosessen for Munchmuseets situasjon per i dag, i fremtiden og ikke minst hvordan museet skal komme dit ↓

Nye & Kloke hoder vant tilbudskonkurransen

Munchmuseet skal flytte til Bjørvika i 2019, og forberedelsene inkluderer blant annet utviklingen av en ny merkevarestrategi. Den skal fungere som et hjelpemiddel til å ta viktige beslutninger i planleggingen av det nye museet, i tillegg til å være en rettesnor i arbeidshverdagen i dagens Munchmuseum.

Tilbudskonkurransen ble utlyst, og Nye & Kloke Hoder fikk tildelt det strategiske oppdraget (og var ikke så rent lite stolte).

Hele museets organisasjon bestående av 80 medarbeidere – forvaltere, forskere og formidlere, ble involvert i utarbeidelsen av merkevarestrategien. Hensikten var å styrke identitet og stolthet, samt skape forankring og implementeringseffekt på alle nivåer i organisasjonen. Ett av prosjektmålene var å lande en solid og godt forankret plan som kunne bygge Munchmuseets merkevare i interessentenes bevissthet nå og i fremtiden.

Sammensatt nettverk

I tillegg til interninvolveringen, så var det viktig å inkludere interessenter med påvirkning på og/eller interesse i hvorvidt Munchmuseet vil lykkes. Representanter fra Munch-kommunene, Innovasjon Norge, Visit Oslo, lokale og nasjonale politikere, sponsorer, arvinger og byråkrater ble invitert til å bidra med innspill og innsikt i strategiarbeidet. Idé-sprintere, og kreatører bearbeidet materialet og ferdigstilte løsingene sammen med Munchmuseet og Nye og Kloke Hoder.

Resultater og løfter

For å måle implementeringseffekt ble det gjennomført internundersøkelser under og etter stategiprosessen. Tilnærmet alle ansatte hadde kjennskap til strategiprosessen i etterkant, og 86 prosent mente at de har deltatt i prosjektarbeidet. 7 av 10 medarbeidere hadde forståelse for hva prosjektet handlet om, og like mange opplevde at det ferdige resultatet, merkevarestrategien, vil motivere til videre arbeid. Merkevarestrategien resulterte i ambisiøse mål for museet og for de fremtidige besøkendes opplevelse. Kort fortalt skal Munchmuseet berike livene til mennesker over hele verden gjennom sterke uttrykk og sterke inntrykk. Museet skal bringe Edvard Munchs gave videre og ingen skal forlate Munchmuseet uberørt.


Kunde: Munchmuseet

Samarbeidspartnere: Westerdals (innhold og prosess), Emergence School of Leadership (innhold og prosess)

Tidsramme: 2014/2015