Nemko - Lot seg utfordre

 
Foto: Christoffer Krook

Foto: Christoffer Krook

 

Entusiasme internt bidrar til kunnskap om Nemko eksternt. Nye og Kloke Hoder utfordret Nemko Norge til å ta en tydeligere rolle i samfunnet.

Norske Nemko er et globalt selskap som i tillegg til testing og sertifisering, også hjelper bedrifter med å få tilgang til utenlandske markeder. Selskapet har 17 kontorer og er lokalisert i fire verdensdeler. I 2014 gjennomførte Nemko Norge en markedsundersøkelse for å kartlegge forbrukernes kjennskap til selskapet. Kjennskapen varierte stort. I aldersgruppen over 55 år, kjente nesten 80 prosent til Nemko og hva de driver med. Tilsvarende for gruppen 23 – 35 år var bare 7 prosent.

Visjonen vår er å gjøre verden tryggere, og da er det viktig at folk kjenner til oss og den jobben vi gjør. Undersøkelsen avdekket et stort gap, og det var litt av bakgrunnen for at vi ønsket å gjennomføre et merkevareprosjekt. Mange forbinder oss med et merke på panelovner, men kundene våre opererer innenfor ulike industrier, og vi tester og sertifiserer produkter både i Norge og i utlandet. Noen av våre kunder fremstiller også produkter som faktisk skal ut i verdensrommet. Disse skal også testes og sertifiseres, og det liker jeg å trekke frem for å vise omfanget av kunder og de ulike behovene de har, sier Jumang Kang, Global Marketing and Communication Manager i Nemko.

Entusiasme internt

Når Nemko skulle søke en samarbeidspartner for merkevareprosjektet, falt valget på Nye og Kloke Hoder. Det var en liten sjanse å ta, innrømmer Jumang Kang.

De hadde en litt annen tilnærming enn andre byråer vi var i kontakt med, en litt annerledes måte å gripe fatt i problemstillingen på, mer innenfra og ut. Men vi ser at det var et helt riktig valg vi tok.Der andre la frem tydelige forslag til virkemidler og kanaler, overrasket Nye og Kloke Hoder med en mer åpen prosjektbeskrivelse. Ikke fordi det ikke lå en strategi i bunnen, men fordi Nye og Kloke Hoder er opptatt av resultatene som kommer frem underveis. Det er disse resultatene som bestemmer veien videre.

De hadde også en tilnærming som fokuserte på involvering fra de ansatte i selskapet, og det var riktig og ikke minst viktig for oss. Når vi skal henvende oss til et eksternt marked, er det viktig at vi har en bred involvering og et eierskap til prosjektet også innad i bedriften. I denne typen prosjekt er det viktig med entusiasme i egen organisasjon, og når det gjelder å skape entusiasme, er det ingen som slår Camilla Lindemann og Linda Refvik i Nye og Kloke Hoder.

Fokus på samfunnsansvar

Prosjektet inkluderte flere workshops og aktiviteter internt for de ansatte og for kunder. Dette resulterte i en ekstern kampanje kalt Not Approved by Nemko. Prosjektet i seg selv er avsluttet, men merkevarebygging har ikke et starttidspunkt og en sluttdato. Det er noe som må pågå hele tiden. Men på bakgrunn av prosjektet, har Nemko Norge plukket fem områder de ønsker å jobbe videre med.

Noe av det som er spennende, er det mer tydelige samfunnsansvaret vi i Nemko ønsker å ta, forklarer Jumang Kang.

Tidligere har vi ikke riktig visst hvordan vi skal ta eierskap til den rollen, men vi er blitt mer bevisst på at dette er noe vi skal fokusere på. Vi skal ikke bare henvende oss til kunder og potensielle kunder, men også til forbrukerne. Det har Nye og Kloke Hoder utfordret oss på.

Vil du vite mer om Nemko, eller hvordan vi kan hjelpe deg til vekst og varige verdier, ta kontakt med Håvard Løkke på
+47 92 05 53 06 eller send oss en melding her.


Kunde: Nemko – global leverandør av test-, inspeksjons- og sertifiseringstjenester med 20 kontorer i 12 land

Tidsramme: 2015/2016