Norwegian Fashion Hub - Fra liten bransje til moden næringsklynge

 
Foto: Norwegian Rain

Foto: Norwegian Rain

 

Høsten 2014 fikk Norwegian Fashion Hub status som offentlig anerkjent næringsklynge, gjennom klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. Programmet finansieres av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet og er en betydelig del av norsk næringsutvikling. Innovasjon Norge sa i sin innovasjonstale i 2015 at i et samfunn med få store og mange små virksomheter må bedriftene samarbeide. Næringsklynger skaper et rammeverk for samarbeid og bidrar til vekst og utvikling gjennom kompetansedeling og teknologioverføring.

Pådriver for samarbeid

Nye & Kloke Hoder ble fra starten valgt som prosjekt- og prosessleder av moteklyngen på grunn av kjennskap til bransjen og relevant kompetanse. Oppdraget var å være fasilitator for samarbeid internt i klyngen og mellom Norwegian Fashion Hub og andre næringsklynger nasjonalt og internasjonalt. Nye & Kloke Hoder, i samarbeid med næringen, skulle sørge for at næringsklyngen utviklet bærekraftige strategier for næringen og at virksomhetene i fellesskap jobber i tråd med disse.

Kraftig vekst og økt eksport

I løpet av de siste fem årene har Norwegian Fashion Hub vokst fra 12 til i overkant av 50 medlemmer, og mange av klyngemedlemmene har hatt sterk økonomisk vekst og økt eksport i løpet av perioden. Vi har sett en 11% vekst i eksport, noe som tilsier at norsk mote aldri har vært mer tilgjengelig internasjonalt enn det er i dag. Næringsklyngen har i løpet av de siste fem årene gått fra ca fem til 25 samarbeidspartnere som er med på reisen for å bygge norsk motenæring, de har gjennomført og gjennomfører flere innovasjon- og omstillingsprosjekter enn noen sinne, har holdt seminarer og kurs og ikke minst hatt en økning i omdømme.

 
 

Vi ser, gjennom omdømmemålinger vi har gjennomført, at norsk mote har størst økning i omdømme av alle de kreative næringene siden 2015, vi har gått fra å være nederst på listen til å øke mest av alle. Den norske forbrukeren har aldri vært så interessert i norsk mote som i dag sier Elin Kathrine Saunes, Leder av Norwegian Fashion Hub.

Medlemmene av Norwegian Fashion Hub sier selv at klyngen har vært viktig for å bygge fellesskapsfølelsen i næringen, for tilgang på relevant kompetanse og for å koble på nettverk nasjonalt og internasjonalt. Det har blitt understreket at næringsklyngen har vært en effektiv agendasetter og partner i utvikling. Effektene av dette er en næring som ikke bare stadig står sterkere utad, men også en næring som kjenner på at de står sammen.

Vil du vite mer om Norwegian Fashion Hub, eller hvordan vi kan hjelpe deg med metodikk, drift og utvikling av klynger, ta kontakt med Linda Refvik (CEO) på +4793014950 eller send oss en melding her.


Kunde: Norwegian Fashion Hub

Samarbeidspartnere: Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet (Norwegian Innovation Clusters), medlemmer og partnere

Tidsramme: Fra 2014 og pågående