Effektivt onboarding-program: Få nyansatte raskt produktive

Den første perioden av et nytt ansettelsesforhold er svært kritisk for om den nye medarbeideren vil lykkes over tid. Alt er nytt for medarbeideren, i kombinasjon med at forventningene til den nyansatte gjerne er langt over det som er realistisk.

Foto: Typorama

Foto: Typorama

…og ikke nok med det: Forskning viser at en medarbeiders prestasjon er avhengig av mer enn den enkeltes egeninnsats. Tilsynelatende kan medarbeideren selv kun påvirke 40 prosent av en 100 prosents arbeidsprestasjon. Kultur, ledelse, mål og struktur representerer de resterende 60 prosent. For en ny medarbeider tar det tid å bli kjent med virksomheten, noe som også gjør at det tar tid å få en ny medarbeider produktiv.

Tydeligere fokus og prioriteringer

Mange av våre kunder har møtt denne utfordringen, og som svar har vi introdusert et program som heter De første 100 dagene. Programmet har til hensikt å øke effektiviteten ved introduksjonen av nye medarbeidere. Ved å hjelpe den nye medarbeideren i gang, i tillegg til å bevisstgjøre organisasjonen internt i møte med nyansatte, ser vi at forventninger avstemmes, i tillegg til at fokus og prioriteringer blir tydeligere tidligere i arbeidsforholdet.

Prosessen inneholder coaching og workshops hvor fremdriftsplaner utarbeides og følges opp i en 3-måneders periode. Involverte er medarbeideren, leder og relevante teammedlemmer.

For mer informasjon om De første 100 dagene, eller om utvikling og implementering av onboarding-programmer kontakt Evy Nilsen på +4792245926 , Camilla Lindemann på +4799506010 eller send oss en melding her.


KloktKarina Glømmi