Vi bidrar til bedre og mer fremtidsrettede virksomheter ved å utvikle folk, fag og forretning.

leder- og teamUTVIKLING

Samarbeid – en viktig
suksessfaktor

En av de viktigste suksessfaktorene for en bedrift handler om å få de ansatte, teamet og ulike avdelinger til å samarbeide på best mulig måte.

 

 
leaderogteam02.jpg

Derfor er det en smart investering

Endringsdyktige organisasjoner vil forme fremtiden. Dagens tempo krever en annen type ledelse og organisering enn før. Hva betyr dette for fremtidsrettede ledere og virksomheter? Hvordan sikrer vi attraktive medarbeidere gjennom livslang læring?

Kunnskap er ferskvare, og uavhengig av bransje krever dagens endringstempo kontinuerlig utvikling. De som skaper høyere ytelse og engasjement fra teamene og utvikler lederskap i hele organisasjonen, vil være de som er best rustet for omgivelser i endring. 

For å utvikle raske, innovative virksomheter er det viktig at de som er nærmest problemene skaper løsningene. Å bygge autonome og tverrfaglige team stiller nye krav til ledelse. Å håndtere innovasjon og endring parallelt med daglig drift stiller nye krav til organisering.

Endringsspesialiserte team og ledere

Vi i Nye og Kloke Hoder hjelper deg og din virksomhet med å mestre endring og takle en utfordrende omstilling ved å optimalisere team, ledelse og nødvendig kompetanse i henhold til virksomhetens ambisjoner og mål.

NOKH_MHW00074.jpg

Leveransen kan inneholde:

Individuell og gruppevis ledertrening

Kartlegging av leders og teamets kompetanse, preferanser og prestasjon med anerkjente verktøy

Skreddersydd lærings- og utviklingsprosess for styrking av ledelse og team i henhold til ambisjoner, behov og avvik


 

Andre relevante tjenester vi tilbyr våre kunder

 
NOKH_MHW09400.jpg

Rekruttering

Nye og Kloke Hoder har over 20 års erfaring med å finne flinke folk, og rekrutterer i dag til stillinger innen design, teknologi, kreative og kommersielle næringer.

 
IMG_6255.jpg

Prosess- og prosjektledelse

En av de viktigste suksessfaktorene for en bedrift handler om å få de ansatte, teamet og ulike avdelinger til å samarbeide på best mulig måte.