Vi bidrar til bedre og mer fremtidsrettede virksomheter ved å utvikle folk, fag og forretning.

EMPLOYER BRANDING

En attraktiv arbeidsplass er essensielt i dagens marked

Employer branding er et engelsk begrep for merkevarebygging av arbeidsgivere rettet mot arbeidstakere.

Derfor er det en smart investering

Stadig flere bedrifter opplever at det er stor konkurranse om de flinkeste medarbeiderne. Både å beholde eksisterende ansatte og tiltrekke seg nye medarbeidere kan være en utfordring. Ved å jobbe systematisert med employer branding kan man gjennomføre aktiviteter som øker selskapets attraktivitet som arbeidsplass.

MERKEVAREBYGGING I ARBEIDSMARKEDET

Vi hjelper deg med en grundig kartlegging av hvordan bedriften fremstår overfor relevante medarbeidere, evaluerer løpende prestasjon og optimaliserer aktiviteter for å skape en attraktiv arbeidsplass.

hvorfor er employer branding viktig?

  • Bidrar til å tiltrekke de største talentene

  • Forenkler og effektiviserer rekrutterings- og onboardingsprosesser

  • Skaper intern stolthet og trivsel

  • Påvirker ofte en bedrifts totale omdømme

LEVERANSEN KAN INNEHOLDE:

→ Kartlegging av hvordan bedriften i dag fremstår overfor relevante medarbeidere

→ Målsetninger knyttet til ønsket posisjon overfor nye medarbeidere

→ Forslag til aktiviteter som potensielle medarbeidere opplever som attraktive

→ Evaluering av prestasjon og optimalisering av aktiviteter

 

 
NOKH_MHW00652.jpg