Personvernerklæring

 


Brukervilkår

Ved å godta erklæringen for brukervilkår, personvern, og bruk av informasjonskapsler aksepterer du at behandlingsansvarlig Nye og Kloke Hoder AS (Thorvald Meyers gate 51 , 0555 OSLO) behandler personopplysningene om deg i overensstemmelse med personvernserklæringen. Du er inneforstått med at disse opplysningene således kan bli presentert for kunder og andre samarbeidspartnere av Nye og Kloke Hoder AS, og der behandlingsansvarlig eller databehandler er forpliktet å gjøre dette som følge av lovpålagte krav. I så tilfelle vil vi informere deg om dette først. Opplysningene gis frivillig, og du er gjort kjent med at du kan kreve innsyn, retting og sletting etter personopplysningslovens § 18 samt §§ 27 og 28. Behandlingen av personopplysninger er basert på interesseavveining. Det er ikke mulig å vurdere en søknad eller kandidatprofil uten å behandle personopplysninger, behandling er derfor nødvendig. Hvis du har spørsmål eller innspill til vår behandling av personopplysninger ønsker vi gjerne at du tar kontakt. Personvernet ditt er viktig for oss, og denne personvernerklæringen beskriver hvordan Nye og Kloke Hoder AS (org. no. 979 991 576) samler inn og bruker personopplysninger. Personvernserklæringen baserer seg på lovverket i Norge, hvor Nye og Kloke Hoder AS holder til.


Personvern-erklæring

Innsamling av informasjon

Informasjon fra registrering av CV-profil og oppdatering(er) av profilen via “min side”.

Hvis du søker på stilling eller registrerer din profil gjennom “Søk med LinkedIn”-funksjonen eller “Søk med jobreg”-funksjonen så vil systemet hente inn tilgjengelig informasjon fra profilen din i den tjenesten du autentiserer med, og denne informasjonen blir da lagret på din profil.

Dersom vi supplerer opplysninger fra andre kilder, slik som referansepersoner vil dette presiseres i rekrutteringsprosessen. Vi vil ikke hente opplysninger fra referansepersoner uten din tillatelse.

Vi samler inn data i aggregert form for besøkende av siden, for eksempel trafikkdata, lokasjonsdata etc.

I noen tilfeller vil vi lagre e-postkorrespondansen når du kontakter oss.

Systemet setter cookies (informasjonskapsler) i nettleseren.

Informasjon som innhentes

 • CV-informasjon

 • Informasjon du oppgir om yrkesinteresser og andre opplysninger om kvalifikasjoner

 • Oversikt over tidligere ansettelser og utdanning

 • Språkferdigheter og andre jobbrelaterte ferdigheter

 • Fødselsdato og kjønn

 • Kontaktinformasjon

Hvordan informasjonen brukes Informasjonen som samles inn brukes hvor det er nødvendig for å:

 • Levere våre tjenester til deg og å kommunisere rundt disse tjenestene med deg.

 • Gjøre en vurdering av dine kvalifikasjoner og fasilitering i forbindelse med nåværende og fremtidige rekrutteringsoppdrag.

 • Informere om relevante muligheter og ytelser vi tilbyr.

 • Informere om nyheter og viktige endringer.

 • Overholde lovmessige forpliktelser.

Formåls- og lagringsbegrensning Formålet med å være en del av vår database har to spesifikke formål, som du fritt styrer selv. 1) Deltagelse i database tilknyttet en konkret rekrutteringsprosess, og/eller 2) deltagelse i database tilknyttet fremtidige karrieremuligheter. Du vil få spørsmål om du ønsker å bli vurdert til andre stillinger i det søknaden din er lagt inn. Skulle du ønske å bli vurdert for andre stillinger, vil du komme inn i systemet på vanlig måte. Skulle du ikke ønske å bli vurdert for andre stillinger derimot, vil du kun dukke opp i søkeprosessen og ikke i selve kandidatbasen. Du kan i etterkant endre din innstilling for dette inne fra ”Din profil” i systemet. Som kandidat kan du også når som helst slette din egen profil inne fra “Din profil” i systemet, eller du kan ta kontakt med Nye og Kloke Hoder AS for bistand med det. Selv om du velger å bli værende i databasen vil Nye og Kloke Hoder AS utføre periodisk gjennomgang av registrerte for å sikre formål og lagringsbegrensning. Vi vil sende ut påminnelse til alle registrerte for å sikre at den enkelte fortsatt ønsker å være en del av databasen. Hvis en registrert gjentagende ganger ikke responderer på dette, vurderer vi det som hensiktsmessig å slette den registrertes profil for å ivareta grunnleggende personvernprinsipper. Det vil i et slikt tilfelle bli sendt et varsel om sletting, som en avsluttende mulighet for den registrerte å bli i databasen. Hvis en registrert velger å slette sin profil eller blir slettet som følge av periodisk gjennomgang, kan den likevel velge å registrere en ny profil ved en senere anledning. 

Behandlingsansvarlig og databehandler 

Nye og Kloke Hoder AS er behandlingsansvarlig, og er de som eier data som blir lagt inn i systemet. Som databehandler står Recruitment Manager AS for systemløsningen, og utvikler, drifter og vedlikeholder systemet hvor dataen din ligger. Recruitment Manager AS benytter underleverandører til å utføre databehandleroppgaver. Det foreligger en egen databehandleravtale mellom Nye og Kloke Hoder AS og Recruitment Manager AS som regulerer hvilken informasjon databehandler har tilgang til og hvordan informasjonen skal behandles.

Tredjeparter 

Nye og Kloke Hoder AS vil som sagt kunne behandle dine personopplysninger. Opplysninger om deg vil også kunne bli presentert for kunder og andre samarbeidspartnere av Nye og Kloke Hoder AS, og der behandlingsansvarlig eller databehandler er forpliktet å gjøre dette som følge av lovpålagte krav. For å kunne bruke dataen din på en effektiv måte, og for å tilby deg de beste tjenestene er det i enkelte tilfeller nødvendig å sende opplysninger til tredjeparter. Disse tredjepartene har separate og uavhengige retningslinjer for personvern. Nye og Kloke Hoder AS har ikke ansvar for innholdet og aktivitetene til de tilknyttede tjenestene. Likevel ønsker vi å beskytte integriteten til tjenestene vi leverer, og tar gjerne imot tilbakemeldinger på disse områdene. Ved internasjonale rekrutteringsprosjekter vil personopplysninger kun deles til andre land en Norge ved med spesifikk tillatelse fra deg. Nye og Kloke Hoder AS vil i alle tilfelle sikre at alle overførte opplysninger beskyttes på en hensiktsmessig måte. 

Rettigheter

Du har, som registrert i systemet, rett til å kreve innsyn, retting og sletting som beskrevet i personopplysningslovens § 18 samt §§ 27 og 28. Kravet skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager. 

Aksept: 

Ønsker du å trekke tilbake din aksept knyttet til Nye og Kloke Hoder sin behandling av dine personopplysninger så gjøres det ved å at du sletter din egen profil. 

Sletting: 

Som kandidat kan du når som helst slette din egen profil inne fra “Din profil” i systemet, eller du kan ta kontakt med Nye og Kloke Hoder AS for bistand med det. 

Retting: 

Fra din profil kan du endre på informasjon du har lagt inn på din profil i systemet. Du kan også ta kontakt med Nye og Kloke Hoder AS hvis du ønsker at vi skal gjøre dette for deg. 

Innsyn: 

Ønsker du innsyn i informasjon Nye og Kloke Hoder AS har på deg, ønsker vi at du tar direkte kontakt for bistand med det. Hvis du har spørsmål eller innspill til vår behandling av personopplysninger ønsker vi gjerne at du tar kontakt. Du vil da bli satt i kontakt med Nye og Kloke Hoder AS sitt personvernombud. Dersom du mener at Nye og Kloke Hoder AS ikke har overholdt rine rettigheter i henhold til personopplysningsloven har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndighet.


Informasjons-
kapsler

Vi bruker cookies for å bedre brukeropplevelse og sikkerhet. 

Cookies (informasjonskapsler) er små filer som ligger lagret i din nettleser eller på den enheten du bruker når du åpner en nettside. Som de fleste nettsider bruker vi cookies for å kunne gi deg en bedre, raskere og tryggere brukeropplevelse. Eksempelvis, bruker vi cookies til:

 • Å muliggjøre enkelte funksjoner i systemet.

 • Forbedre sikkerheten til din brukerkonto og andre brukerkontoer hos oss.

 • Gi innsikt i brukeratferd for forbedring av brukeropplevelsen.

Vi bruker industristandard analyseverktøy for analysering av besøkende, og disse verktøyene kan sette cookies i nettleseren din, for å gi innsikt i brukeratferd ved bruk av nettsiden. Databehandler samler, gjennom analyseverktøyet Google Analytics, inn avidentifiserte opplysninger om besøkende. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som brukes til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet og tjenesten som leveres. Eksempler på hva statistikken brukes til er: informasjon om hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at opplysningene ikke kan spores til den enkelte bruker.

Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt. Gjennom din bruk av systemet så kan det hende at noen av sidene inneholder tjenester som leveres av tredjeparter, slik som kart i en stillingsannonse fra Google Maps, Vimeo etc, og bruk av sider som inneholder disse tjenestene kan medføre at disse tjenestene setter ytterligere cookies. Nye og Kloke Hoder AS har ingen kontroll over dette, og vi anbefaler deg derfor også om å gjøre deg kjent med personvernerklæringene til disse tjenestene også. Bruker du “søk med linkedin”-funksjonen eller “søk med jobreg”-funksjonen i systemet vil det sette en cookie fra de respektive tredjepartene.

 Blokkere og slette cookies 

Hvis du ikke ønsker at det skal settes cookies når du besøker nettsiden så kan du endre på dette under innstillinger i nettleseren din. Mer informasjon om dette finner du under dokumentasjonen for din nettleser. Merk at hvis du skrur av muligheten nettsiden har til å sette cookies kan det påvirke brukeropplevelsen samt at noen funksjoner på siden ikke vil fungere. Du kan også slette eksisterende cookies i nettleseren din. Se dokumentasjonen til din nettleser for mer informasjon om hvordan dette gjør.

Kontaktinformasjon:

Nye & Kloke Hoder

Thorvald Meyers gate 51

0555 Oslo

Telefon: +47 99 50 60 10

E-post: camilla@nyeogklokehoder.no