Vi bidrar til bedre og mer fremtidsrettede virksomheter ved å utvikle folk, fag og forretning.

KOMPETANSEKARTLEGGING

Den interne kompetansen er bedriftens viktigste konkurransefortrinn


Derfor er det en smart investering

Mye av dagens kompetanse er ferskvare, og det er et kontinuerlig behov for ny kompetanse både for medarbeidere og virksomheter. Å lære å lære er et fag i seg selv og er en nødvendig kompetanse i dagens endringstempo. For at virksomheten skal kunne utnytte den totale interne kompetansen er det behov for systematisert kompetansekartlegging til en hver tid. Kun med jevnlig oversikt vil man kunne ta gode valg knyttet til kompetanse- og organisasjonsutvikling, samt eventuelle nye rekrutteringer.


HVOR GODT UTNYTTES DEN INTERNE KOMPETANSEN I din BEDRIFT?

Vi hjelper deg gjerne med en grundig kartlegging av den nåværende situasjonen. Med våre effektive verktøy får du full oversikt over kompetansen til de enkelte medarbeiderne. På denne måten får du innsikt i nåværende og fremtidige behov din bedrift har.

HVORFOR ER KOMPETANSEKARTLEGGING VIKTIG?

  • Mer effektiv og verdiskapende bruk av interne ressurser

  • Mer effektiv bruk av trenings- og utviklingsressurser

  • Bedre ansettelser

LEVERANSEN KAN INNEHOLDE:

→ Omfattende kompetansekart for hver ansatt

→ Oversikt over organisasjonens totale kompetanse og GAP-analyse

→ Verktøy for å sette sammen arbeidsgrupper med rett kompetanse


 

 
NOKH_MHW09813.jpg