Vi bidrar til bedre og mer fremtidsrettede virksomheter ved å utvikle folk, fag og forretning.

Onboarding

Onboarding handler om mye mer enn en omvisning og bestilling av ny datamaskin


Derfor er det en smart investering

En onboarding definerer prosessen som integrerer den nyansatte inn i bedriften, og dette kan ta opptil ett år. Med tøffere konkurranse om de flinkeste medarbeiderne hjelper ikke verdens beste rekrutteringsprosess om du ikke har en bevisst strategi for hvordan nye medarbeidere blir mottatt.


Økt trivsel gir effektive arbeidstakere

Vi hjelper bedrifter med et onboarding-program som skaper økt trivsel for den nyansatte og gjør dem mer effektive på kortere tid. Ved å hjelpe den nye medarbeideren i gang, i tillegg til å bevisstgjøre organisasjonen internt i møte med nyansatte, ser vi at forventninger avstemmes. I tillegg blir fokus og prioriteringer tydeligere tidligere i arbeidsforholdet.

Hvorfor er Riktig onboarding viktig?

  • Medarbeidere står lenger i jobben

  • Den nyansatte kommer raskere inn i rutiner og oppgaver

  • Den ansatte blir produktiv på kortere tid

  • Den ansatte blir tidlig introdusert til alle relevante interessenter til sin rolle


Leveransen kan inneholde:

→ Introduksjon av vårt velprøvde verktøy

→ Utvikling av fremdriftsplaner som følges opp i en 3-måneders periode

→ Coaching med medarbeider

→ Oppfølgingssamtaler med leder

→ Workshops med teamet medarbeideren skal inn i

 

 
NOKH_MHW09501 copy.jpg