Studio VUES med design på Nye Veier

Elizabeth Matre-Aas er fersk grunder av design- og teknologiselskapet Studio VUES er allerede i gang med et stort og spennende endringsprosjekt. Selskapet Nye Veier står midt i digitaliseringen, og Studio VUES har vært med i spennende strategiske prosesser i den forbindelse.

Foto: Mikkel Walle

Foto: Mikkel Walle

Studio VUES er del av Devoteam, som har selskaper med management-konsulenter på den ene siden og teknologer på den andre. Etter å ha jobbet som del av gruppen en kort periode, ser Elizabeth viktige synergier mellom fagområdene og de ulike spesialistene, synergier som kan bidra til å ta design til et nytt forretningsmessig nivå. 

Designkonseptet er ikke nok

I løpet av karrieren har Elizabeth opplevd hvordan flere tilsynelatende vellykkede designkonsepter har strandet og endt sitt liv i skrivebordsskuffen. Prosjekter som har høstet applaus og intern begeistring har enten ikke vært høyt nok og strategisk forankret i organisasjonen, eller virksomheten har manglet evne til å implementere konseptet. Ved å sitte tett på endringsagenter og konsulenter med strategisk organisasjonskompetanse i Devoteam, har Elizabeth nå opplevd hvordan design som strategisk verktøy virkelig kommer til sin rett. Spesialister i Devoteam har gjort modenhetsanalyser i organisasjonene for å vurdere omfanget av en endringsprosess og for å sikre implementeringsprosesser tilpasset organisasjonens kapabiliteter. I tillegg har endringsprosjektene og designkonseptene blitt introdusert som strategiske verktøy for å skape forretningskritisk vekst og utvikling. Når prosjektene er forankret på leder- og styrenivå sikres den nødvendige prioriteringen som trengs for å få organisasjonen til å implementere de nødvendige endringene og jobbe annerledes.

Som metode og tankesett, er design enestående for å løse problemer og fokusere på de viktigste mulighetsområdene. Som del av en gruppe med spesialister som bidrar i alle stadiene av en endring, sikrer vi at designløsningene skaper ønsket verdi og ikke minst blir brukt, sier Elizabeth. 

Bedre design for fler

På sitt beste er design selve limet mellom produksjon, innovasjon, teknologi, produktutvikling, systemtenkning og kommunikasjon. Studio Vues ønsker å gjøre en forskjell ved å designe bedre og mer forretningskritisk. For å få til det, må en kunne frigjøre seg, involvere bredt og tenke helhetlig og langsiktig sammen med kundene. 

Vi må involvere flere fagområder i prosessene, og være ydmyke overfor den kompetansen vi selv ikke kjenner. Vi må stille de riktige – og ofte kritiske spørsmålene til kundene og ikke bare svare på briefen. I tillegg må vi ta ansvar, ikke bare for brukerne, men for systemet og den større sammenhengen vi er en del av, sier Elizabeth. 

Kollegaer med guts 

Studio Vues er på jakt etter flinke folk som kan bidra til å skape det design- og teknologiselskapet som kan gjøre en forskjell. Spennende kollegaer er på vei inn og ønsket er flere folk som tør å utfordre og ta ansvar, er forretningsorienterte og proaktive overfor kundene og har guts og vilje til å skape den arbeidsplassen de selv vil ha. 


&Karina GlømmiVUES