Studio VUES frister nye medarbeidere med attraktive vilkår

Studio VUES er navnet på det nye design- og teknologiselskapet som blir del av et større europeisk konsern, og som gjennom flere virksomheter tilbyr forretningsutvikling, endringsledelse og teknologi. Med en vekstambisjon på 50 medarbeidere innen 4 år går Studio VUES nye veier for å tiltrekke seg talenter.

Foto: Mikkel Walle

Foto: Mikkel Walle

Konkurransen om medarbeidere i kunnskapsbedrifter er knalltøff generelt og i designbransjen spesielt. Endringstakten i privat og offentlig sektor har bidratt til en betydelig etterspørsel etter tjenestedesign og forbedrede brukeropplevelser, som gir et stort trykk på designere og teknologer. For å kunne vokse raskt på tross av disse forutsetningene, ønsker Studio VUES å prioritere medarbeideres faglige og personlige utvikling med et attraktivt vilkårsprogrammet. Vilkårene inkluderer 7 ukers ferie, 7 prosent pensjonssparing, 7 studiedager, 7 timer personlig utvikling, 7 timer frivillighet, 7 team og 7 teammedlemmer. 

Vi har lang erfaring fra designbransjen og vet hvor viktig det er for designere og teknologer med en god balanse mellom jobb og fritid, transparente kompensasjonsvilkår, samt at faglig utvikling er satt i system. Når vi nå skal hente folk som tør å utfordre og ta ansvar, er proaktive overfor kundene og har guts og vilje til å skape den arbeidsplassen de selv vil ha, må slike vilkår være på plass, sier Elizabeth Matre-Aas, Managing director i Studio VUES. 

Morgendagens arbeidsplass

Gründerne i Studio VUES harklare ideer om hva som skal til for å rigge morgendagens arbeidsplass og være en attraktiv tjenestetilbyder i et marked arbeidstagerne er på søken etter mer mening og innflytelse, og kundenes måter å jobbe på er i kraftig endring.

Medarbeiderne er lei av å sitte og vente på det neste store prosjektet, og kundene vil at vi utfordrer og involverer oss mer. For å være en attraktiv partner for kundene våre i dag må vi ha bedre forståelse for teknologi og forretningsutvikling, i tillegg til design. For oss blir det avgjørende å etablere denne kompetansen fra start. Vi må bli gode til å jobbe sammen og vi må jobbe raskt. Slik kan vi bedre løse problemene kundene faktisk står overfor, sier Matre-Aas.  

Valgte franske muskler 

Studio Vues blir del av konsernet Devoteam Group som har flere selskaper innen forretningsutvikling, endringsledelse og teknologi. Devoteam-selskapene har totalt 6700 medarbeidere i 18 land. Blant kundene i Norge er Nye Veier, Statkraft og Choice Hotels.Gründerne i Studio VUES Elizabeth Matre-Aas og Michelle Cole møttes i Designit Norge. Her var de begge en del av ledelsen, og de har begge vært i designbransjen i mange år.  Matre-Aas og Cole har fått mange spennende forespørsler fra ulike miljøer om å etablere noe nytt i en eller annen form. 

Vi har vært heldige og fått forespørsler fra flere store konsulenthus som har ønsket vår kompetanse fra design som en del av deres eksisterende forretningsmodell. Vi valgte Devoteam-løsningen fordi vi kan skape et selvstendig selskap i gruppen og å forme selskapet både med tanke på verdier, kultur, forretningsmodell og betingelser. Devoteam group har tradisjon for å gjøre det på denne måten og kaller selskapene Speedboats, sier Matre-Aas. 


&Dev SimplenessVUES