Spennende utviklingsstillinger i en annerledes bank

Eika jobber for bærekraftige og attraktive lokalsamfunn over hele Norge. Nå trenger banken flere talenter innen UX og UI.

Bank er trolig et av de aller mest spennende områdene for å jobbe med digitalisering og kundeopplevelse akkurat nå. Men det er ekstra spennende i Eika hvor vi i så stor grad også satser på mennesker, personlige relasjoner og lokal tilstedeværelse. Det gir jobben en ekstra sosial dimensjon og stolthet, at vi bidrar til sterke, bærekraftige og attraktive lokalsamfunn og lokalbanker over hele landet, sier Amund Tosterud, direktør for digital strategi og kundeopplevelse i Eika Gruppen.

Klar for kundeopplevelser

De siste årene har Eika vært gjennom en omfattende digitaliseringsprosess med å etablere en moderne og fleksibel plattform for digitale tjenester. Endelig kan Eika sette fart på å realisere ledende kundeopplevelser på plattformen. Det betyr at de nå endrer arbeidsform fra å gjøre store løft i prosjekter, til kontinuerlig design og utvikling i kryssfunksjonelle team. Slik blir design og kundeopplevelse en mye viktigere del av det daglige arbeidet i teamene. – Vi står midt i en veldig spennende transformasjon og driver så klart smidig utvikling også av arbeidsprosesser og organisering, sier Tosterud.

Relevante kundeflater i fremtiden

En av de store oppgavene fremover blir å sikre at bankenes digitale kundeflater holder seg relevante i fremtiden. Flere og flere vanlige banktjenester flytter seg nå til andre flater – man betaler regninger i Vipps og har saldoen på klokka. Eika er medeier i Vipps, og dette er en ønsket utvikling til glede for kundene, men det betyr også at man må «finne opp mobilbanken på nytt» dersom målet er at den skal være en viktig kanal også i fremtiden. Et annet område som er i en veldig spennende utvikling er betaling. De fleste har fått med seg utviklingen som skjer innen mobil- og kontaktløs betaling, elektroniske lommebøker som Apple Pay og Google Wallet, Vipps og virtuelle kort. Her er innovasjonstakten høy, og arbeid med kundeopplevelse sentralt for å tilgjengeliggjøre den nye teknologien for kundene.

Variert hverdag 

Eika kjennetegnes nok først og fremst av å være en overraskende liten og flat organisasjon uten spisse albuer og med kompetente kolleger. 

Som designer i Eika er det gode muligheter for å jobbe variert – fra dypdykk i APIer den ene dagen til testing av nye annonseformater den neste. En spennende tilleggsdimensjon er at våre kundereiser krysser både digitale og fysiske kontaktflater, alltid med mål om mest mulig sømløs opplevelse for kundene.

For mer informasjon om stillingen >>


&Dev SimplenessEIKA