Fornyet tillit til den norske moteklyngen, Norwegian Fashion Hub

Norwegian Fashion Hub kom gjennom nåløyet og har blitt tildelt to nye år som Arena-klynge under Norges offisielle klyngeprogram Norwegian Innovation Clusters.

Foto: Christoffer Krook

Foto: Christoffer Krook

Jan Tore Sanner og Monica Mæland tildelte i dag støtte til nye og bestående næringsklynger innen mange ulike bransjer. Moteklyngen Norwegian Fashion Hub (NFH) er en av klyngene som får glede av dette programmet i to år fremover. NFHs mål er å styrke motenæringen i Norge og være en drivkraft for kompetanse og utvikling. Komiteen i det norske klyngeprogrammet har anerkjent arbeidet som har blitt gjort de tre foregående årene og ønsker et ytterligere løft for norsk mote fremover.

Det er vår vurdering at Norwegian Fashion Hub har hatt stor betydning for bransjen de tre årene klyngen har eksistert. Vi ser også at det er et stort potensiale i å videreføre prosjektet. Det er derfor med stor glede vi ønsker å tilby NFH to ekstra år i Arena-programmet, sier Hans Eirik Melandsø, leder for Arenaprogrammet i Innovasjon Norge.

Betydelig vekst

I løpet av Norwegian Fashion Hubs første tre år har moteklyngen vokst fra 12 til 40 medlemmer. Klyngen har jobbet kontinuerlig med kompetanseheving og utviklingsprosjekter. NFH har hatt aktive medlemsbedrifter og et høyt aktivitetsnivå, som har vært avgjørende for at moteklyngen etter tre år kan vise til gode resultater nasjonalt og internasjonalt. Gjennom moteklyngen har bransjen bevist at den er moden for ytterligere utvikling.

Innovasjon, eksport og arbeidsplasser

Den globale mote- og tekstilindustrien er i endring som følge av ny teknologi, nye krav og nye forbruksmønstre. I dette ligger det et potensiale for vekst for den norske næringen, som kan utnyttes gjennom samarbeid internt og med eksterne miljøer.

For den norske motebransjen er klyngestøtten viktig for å videreutvikle innovasjon, teknologi og kunnskap. Støtten vil gi mulighet til å videreutvikle interndynamikken i næringen sammen med strategiske samarbeidspartnere for raskere vekst, verdiskapning og arbeidsplasser. Mote- og tekstilnæringen er i endring og gir den norske bransjen mulighet til å ta en klar posisjon i fremtiden, sier klyngeleder Linda Refvik.

Norwegian Fashion Hub administreres av Nye og Kloke Hoder. For mer informasjon om arbeid og ambisjoner les her, ta kontakt med Elin Saunes på +4740874262 eller send oss en melding her.